Sunday, July 14, 2013

Volodymyr Bilyk shows how Viktor Neborak talks on telephone (fingerfunk)